PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng.  

Viceprezident ANS 
zastupujúci členov ANS, ktorých zakladateľom, spoluzakladateľom alebo zriaďovateľom je štát prostredníctvom svojich orgánov alebo inštitúcií, alebo samosprávne orgány  

 Riaditeľ Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. N. Jégé, Nemocničná 1944/10,

026 01 Dolný Kubín, Tel. kontakt: +421 911 796 663, +421 43 58 01 202, E-mail: mintal@donsp.sk 

mintal.jpg

Rodinný stav   : ženatý

Miesto a dátum narodenia : Trstená, 9. augusta 1964

VZDELANIE :

1978 - 1982      : Gymnázium M.H. Trstená

1982 - 1987      : Univerzita Komenského, Bratislava, Filozofická fakulta – odbor: Ekonómia

2003 -2007       : Hochschule ULM - Priemyselné inžinierstvo a logistika, (MEng.)

2013-2015        : CEMI Praha - Zdravotnícky manažment, (MBA)

ODBORNÁ PRAX :

1988-1990        : Ústav sociálnych a politických teórií, Ministerstvo školstva, Bratislava

  Pozícia: vedecký pracovník

1991-1992        : Inštitút prípravy mládeže, Bratislava

  Pozícia: špecialista odb. vzdelávania

1992-1994         : Ministerstvo vnútra SR, Bratislava, Sekcia verejnej správy

  Pozícia: hlavný radca

1994-2009        : Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava

  Pozícia: vedúci útvaru vzdelávania, riaditeľ vzdelávacieho strediska

2009-trvá          : DONsP MUDr. L.N. Jégého Dolný Kubín

  Pozícia: riaditeľ

AKTIVITY :

2011 – trvá       : člen rady Asociácie nemocníc Slovenska.

2012 - trvá        : predseda Správnej rady Národného endokrinologického ústavu v Ľubochni


Igor Pramuk, MUDr., MPH

Viceprezident ANS

zastupujúci členov ANS, ktorých zakladateľom sú súkromné fyzické a právnické osoby

 Člen predstavenstva Svet zdravia, a.s. Moldavská 8/A 040 11 Košice Mobil : +421 911 768 025 

E-mail: igor.pramuk@svetzdravia.com 

pramuk.jpg 

Rodinný stav    : ženatý, 2 deti

Dátum narodenia : 19. augusta 1968 

VZDELANIE :

Medicínske       : Lekárska fakulta Košice (1986 -1992), člen Akademického senátu, člen Vedeckej rady LF UPJŠ,

vzdelanie            Atestácia I. stupňa z internej medicíny (1995) Nadstavbová špecializácia z telovýchovného lekárstva (1998)

Postgraduálne  : MPH (Master of Public Health) Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta

vzdelávanie        verejného zdravotníctva, Bratislava

 

ODBORNÁ PRAX :

1992 – 2011      : (skrátený úväzok), UNLP, Košice, 1.súkromná nemocnica Šaca

  Klinika športovej medicíny a preventívneho lekárstva        

1996 – 2004      : GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Slovensko; GSK International, Londýn UK

  Training and development manager Central and Eastern Europe

2004 – 2006      : Teva Pharmaceuticals, ČR

                          Sales Force Effectivenes Manager Central and Eastern Europe

2008 – 2010      : CytoLab, s.r.o., člen MEDIREX Group

  CEO, partner

2010 – 05/2012 : Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., SR, ProCare, s.r.o.

  Riaditeľ Železničnej nemocnice a polikliniky ProCare, Košice

2012 – doteraz  : Svet Zdravia, a.s.

                          CMO – medicínsky riaditeľ; člen predstavenstva spoločnosti Svet zdravia, a.s.

1.5.2014           : člen predstavenstva spoločnosti Svet zdravia, a.s.