MUDr. Marián Petko, MPH Prezident ANS

MUDr-Petko.jpg

riaditeľ NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov ul. Sv. Jakuba 21 085 01 Bardejov Tel. : 054/478 8664 Fax : 054/478 8686 E-mail: sekretariatriaditela@nsp-bardejov.sk

Rodinný stav: rozvedený, štyri deti Miesto a dátum narodenia : Prešov, 3. apríla 1961 Lekárska fakulta hygienická Univerzita Karlova Praha

1976 - 1980 : Gymnázium v Prešove
1980 - 1986 :
1989     : atestácia z Vnútorného lekárstva I. stupňa
1994     : atestácia z odboru Kardiológia
1994 - 1999 : vedúci lekár Jednotky intenzívnej starostlivosti pre vnútorné choroby
1999 - 2002 : riaditeľ NsP Bardejov po výberovom konaní, štátnej príspevkovej organizácie
2002     : riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov , neštátne zdravotnícke zariadenie
2002     : odborník pre riadenie a organizáciu zdravotníctva - certifikát SLK
2001 - 2003 : absolvent trojročného štúdia Master of public health MPH – Slovenská zdravotnícka univerzita
        Bratislava, odborník pre verejné zdravotníctvo
2003     : atestácia z odboru sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva – SZU
2003 - 2004 : člen Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne
2005 - 2008 : člen Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou