Standing Committee of the Hospitals of the European Union /Stály výbor nemocníc Európskej únie/

HOPE je európske mimovládne združenie združujúce národné asociácie nemocníc ako aj zástupcov národných zdravotníckych systémov členských štátov EÚ a Švajčiarska. HOPE zastupuje viac ako 10.000 nemocníc, ktoré zamestnávajú viac ako 6 miliónov zamestnancov a slúžia 375 miliónom obyvateľov Európy 24 hodín denne.

HOPE má nasledujúce ciele :

 • slúžiť ako principiálny poradca nemocniciam a zdravotným inštitúciám v EU
 • vypracovávať a poskytovať informácie o zdravotníckych službách a o zdravotníckych systémoch
 • radiť svojim členom v oblasti štandardov zdravotnej starostlivosti
 • iniciovať výmenné programy v rámci EU aj na celom svete
 • udržiavať vzťahy so zdravotníckymi profesionálmi v EU
 • spolupracovať s medzinárodnými zdravotníckymi organizáciami, hlavne s WHO
 • pripravovať krajiny na vstup do EU v zdravotnej oblasti

Pracovné orgány HOPE:

 • Plénum
 • Rada guvernérov
 • Podvýbor pre ekonomiku a plánovanie
 • Podvýbor pre spoluprácu a koordináciu
 • Stály sekretariát

Štatút ANS v HOPE a práca v podvýboroch

ANS bola dňa v novembri roku 2000 prijatá za člena pozorovateľa a v júni roku 2004 na zasadnutí plenárneho zhromaždenia HOPE na Malte za stáleho člena HOPE. Prezident ANS alebo hociktorý jej člen môže pracovať v jednotlivých podvýboroch HOPE (výkonný výbor, podvýbor pre ekonomiku, podvýbor pre spoluprácu). Práca v jednotlivých výboroch je dobrovoľná a je výhodné ak sa zástupca ANS zúčastní na jednaní príslušnej konferencie, ktorá sa koná v čase zasadania výboru.

Zoznam členov organizácie HOPE

Belgicko Bulharsko Cyprus Dánsko Fínsko Francúzsko Grécko Írsko Holandsko Luxembursko Maďarsko Malta Nemecko Portugalsko Rakúsko Rumunsko Slovensko Španielsko Švajčiarsko Švédsko Taliansko Veľká Británia

V roku 2005 sa ANS po prvýkrát aktívne zapojila do organizácie a účasti na Exchange programme HOPE.

HOPE

Standing Committee of the Hospitals of the European Union Stály výbor nemocníc Európskej únie

Sekretariat Avenue Marnix 30, 3rd floor BE-1000 Brussels

Tel +32-2-742 13 20 Fax +32-2-742 13 25 Email : sg@hope.be web : www.hope.be