Asociácia nemocníc Slovenska(ANS) vyzýva vládu SR a Ministerstvo zdravotníctva SR,

aby pri prerozdelení prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti určených pôvodne pre nemocnicu na Rázsochách, postupovalo nediskriminačne, spravodlivo a s dôrazom na skutočnú realizovateľnosť projektov

Odmietame, aby sa robili rozdiely medzi nemocnicami len na základe ich vlastníka a úplne sa ignorovalo kritérium pripravenosti a realizovateľnosti investičných projektov. 

Asociácia nemocníc Slovenska už dlho upozorňovala, že plán výstavby nemocnice na Rázsochách z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, nie je reálny a uskutočniteľný. Rovnaké riziko sa objavuje aj pri projekte výstavby novej fakultnej nemocnice v Martine, kde hrozí, že bude môcť byť dokončená len do fázy hrubej stavby.

Rozhodnutie vlády SR a Ministerstva zdravotníctva, že dodatočne na využitie zdrojov z Rázsoch osloví len štátne nemocnice preto považujeme za obrovský hazard s peniazmi určenými na výstavbu a rekonštrukciu slovenských nemocníc. Najväčšie investície do zdravotníckej infraštruktúry Slovenska v histórii tejto krajiny by nemali smerovať len do niektorých vybraných zdravotníckych zariadení. Pri obrovskom investičnom dlhu by si Slovensko malo prestať znova maľovať vzdušné známky ako v prípade Rázsoch a čiastočne aj Martina, ale v prospech pacienta a zdravotníctva sa riadiť výlučne kritérium pripravenosti a realizovateľnosti investičných projektov, rovnako, ako to bolo vo výzve na rekonštrukciu a výstavbu nemocníc. 

Ak budú ideoologicky opäť vybrané  investičné projekty, ktoré nie sú v  dostatočnom štádiu príprav, slovenskému zdravotníctvu reálne hrozí, že príde o stovky miliónov eur. Nahradenie "dobrého", ale neuskutočniteľného plánu horším nemôže fungovať nikde na svete.

Asociácia nemocníc Slovenska je znepokojená informáciami  že by zdravotné poisťovne mali výrazne šetriť a znížiť finančné prostriedky určené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Už minulý rok sme upozorňovali, že rozpočet pre zdravotníctvo na 2023 je nedostatočný, ďalšia redukcia prostriedkov v systéme je preto nepredstaviteľná. V praxi by to znamenalo, že zdravotnícke zariadenia by nemali dostatok zdrojov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a vyplácanie miezd zamestnancom.

Asociácia nemocníc Slovenska zotrváva na nesúhlasnom stanovisku  k návrhu MZ SR  o zmene organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb. Riešenia nedostatku lekárov v niektorých odbornostiach a regiónoch sa podľa nášho názoru nemajú riešiť nesystémovým obmedzením dostupnosti pre pacientov. Sme presvedčení, že vecná a konštruktívna diskusia by mala priniesť aj dlhodobé systémové zmeny, akými sú napriklad v zahraniční bežné finančné aj nefinančné stimulácie,  zvyšovanie atraktivity nedostatkových odborov a ich rezidentských programov, podpora získania lekárov v regiónoch a stabilizácia absolventov, aby ostali na Slovensku.  Prenášanie zodpovednosti z ambulantných lekárov na rovnako poddimenzované detské oddelenia nemocníc problém s určitosťou nevyriešia.