Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) opätovne upozorňuje na nevyhnutnosť dofinancovania sektoru zdravotníctva v roku 2023 vo výške 300 mil. eur

na krytie oprávnených nákladov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti spojených so zákonným navýšených miezd, zvýšenými nákladmi spojenými s infláciou a zvýšením cien liekov a ŠZM. Prijaté legislatíve zmeny (najmä vyplývajúce z Memoranda LOZ) nemajú dostatočné krytie v schválenom rozpočte a rovnako ani vo vyhláške MZ SR, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti. Oprávnenosť týchto nárokov bola potvrdená zo strany MZ SR, UHP a zdravotných poisťovní. ANS upozorňuje, že skoré dofinancovanie sektoru zdravotníctva v roku 2023 je nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v doposiaľ poskytovanom rozsahu.