Asociácia Nemocníc Slovenska (ANS), zastupujúca 82 nemocníc a približne 29 tisíc zamestnancov, vyjadruje vážne obavy ohľadom zatiaľ neznámeho rozdelenia financií z kapitoly rozpočtu pre Ministerstvo zdravotníctva SR.

Napriek tomu, že boli ministerstvu včas poskytnuté podrobné informácie o financovaní nemocníc združených v ANS na rok 2024, stále nie je jasné, akú sumu dostane ANS na pokrytie jej potrieb. Podstatná časť rozpočtu ANS je alokovaná na zákonné navýšenie miezd pre jej zamestnancov a bez adekvátnych finančných prostriedkov budú výplatné termíny v nemocniciach ANS ohrozené už vo februári. Situácia sa pre nás stáva neudržateľnou a vyžaduje urýchlené riešenie.

Aj napriek stretnutiu na pôde MZ SR a snahe vyriešiť túto alarmujúcu situáciu s neistotou zabezpečenia chodu nemocníc a personálu, stále nemáme odpoveď na to, ako bude financovanie nemocníc ANS v roku 2024 vyzerať.

Rozumieme potrebe zvýšenia miezd pre nezdravotnícky personál, ako zdôrazňuje Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb a s potrebou súhlasíme, avšak, finančné prerozdelenie je v rukách MZ SR. Naša jediná odpoveď spočíva v dôvere, že zamestnanci nemocníc neostanú rukojemníkmi a ich zákonné nároky budeme schopní naplniť.

Vyzývame preto Ministerstvo zdravotníctva SR, aby transparentne a urýchlene zverejnilo plán prerozdelenia financií na rok 2024 a zabezpečilo, že naše zdravotnícke zariadenia budú mať dostatočné zdroje na pokrytie nákladov spojených so zlepšovaním poskytovaných zdravotných služieb a mzdové nároky zamestnancov.