Po predstavení návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo

Asociácia nemocníc Slovenska spolu s ďalšími zdravotníckymi organizáciami vyjadrila znepokojenie nad výškou financií určených pre tento sektor. Aj preto vítame aktuálne kroky predsedu vlády SR Eduarda Hegera, na ktorého podnet bola dosiahnutá náprava tohto stavu. Rozhodnutie presunúť 340 miliónov eur z kapitoly pod správou Ministerstva financií priamo do kapitoly pre zdravotníctvo považujeme za správne a zaručujúce sociálny zmier nielen v sektore, ale aj celej spoločnosti. Ako Asociácia nemocníc Slovenska budeme aj naďalej sledovať situáciu v sektore a sme pripravení pokračovať v rokovaniach smerujúcich k zlepšeniu situácie v zdravotníctve.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 79 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 28 000 zamestnancov.)