Asociácia nemocníc Slovenska víta rozhodnutie premiéra

Eduarda Hegera uvoľniť finančné prostriedky na podporu výstavby a rekonštrukcie regionálnych nemocníc, ktoré oznámil včera po rokovaní vlády. Zároveň veríme, že ak boli splnené všetky kritéria, ktoré potvrdí aj audit, finančných prostriedkov z Plánu obnovy sa dočká aj sever Slovenska- NsP Čadca.

Napriek tomu, zatiaľ nemocnice s formálnymi výsledkami nikto nekontaktoval a rovnako nemáme informácia ani o tom, kedy by malo prísť k podpisu zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku. Veríme, že sa tak udeje čím skôr, akékoľvek ďalšie naťahovanie času môže spôsobiť, že predložené projekty budú mať časový problém a ich realizácia bude ohrozená.

Dlhodobo komunikujeme, že investície do regionálnych nemocníc sú jednou z kľúčových podmienok, aby sa kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti zlepšila a investície z Plánu obnovy a odolnosti boli použité efektívne a v prospech pacienta. Cieľom Plánu obnovy je znižovanie regionálnych rozdielov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Je teda správne, aby financie smerovali aj do menších zariadení v regiónoch.