Asociácia nemocníc Slovenska sa predbežne dohodla so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami na znení zmluvných dodatkov,

ktoré majú pokryť zvýšené finančné nároky na rok 2024. Návrh zdravotných poisťovní bude predložený na Radu ANS budúci týždeň, ktorá rozhodne o jeho schválení.

 

Predložený návrh zdravotných poisťovní pokrýva zvýšené finančné náklady na mzdy vyplývajúce z prijatej legislatívy, vyššie ceny energií a nárast nákladov spôsobený infláciou. V prípade, že návrh bude prijatý, umožní pokryť základné náklady nutné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 

Bohužiaľ, zdravotné poisťovne deklarovali, že aktuálne majú prostriedky, ktoré im umožňujú pokryť tieto náklady len prvých 6 mesiacov v roku 2024. Zároveň ich výška pokrýva len nevyhnutné náklady nemocníc a určite neumožňuje ich ďalší rozvoj alebo finančnú stabilizáciu.

 

Preto Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá zastupuje 82 nemocníc a približne 29 tisíc zamestnancov, vyzýva vládu SR, aby navýšila finančné prostriedky smerujúce do zdravotníctva na potrebnú úroveň. Len v roku 2024 bude podľa informácií od zdravotných poisťovní nutných minimálne ďalších 300 miliónov eur na dofinancovanie sektora.