Spoločné vyhlásenie zdravotníckych organizácií k legislatívnemu procesu v súvislosti s Memorandom Vlády SR a LOZ, 5.12.2022