Aktuálna situácia súvisiaca s epidémiou chrípky

a preplnenými detskými ambulanciami a ambulanciami pohotovostnej služby potvrdzujú nesúhlasné stanovisko ANS a LOZ so zmenou organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb, pri ktorej by malo dôjsť k prehodnoteniu dĺžky trvania, redukcie počtu APS a ich lokalizácie, Súčasná situácia ukazuje, že ani aktuálny systém nedokáže plne zabezpečiť starostlivosť o detských pacientov pri enormnom nápore počas epidémie a potvrdzuje pochybnosti ANS a LOZ o možnosti zabezpečenia starostlivosti o detských pacientov v prípade redukcie detských ambulantných pohotovostných služieb.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 79 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 28 000 zamestnancov.)