V stredu 10.5.2023 ANS reagovala na zverejnené vyjadrenia predsedníčky ÚDZS. Recepty na úspech v slovenskom zdravotníctve podľa pani predsedníčky ÚDZS sú v šetrení a razantnom znížení platieb nemocniciam aj ambulanciám.

 

Šetrenie, hľadanie úspor a zvyšovanie efektivity práce berieme v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) ako každodennú súčasť práce. Nedá mi nespomenúť, že drvivá väčšina našich členov sa nezapája do pravidelného stámiliónového oddlžovania nemocníc.

Rovnako ako sa nebránime benchmarkingu (porovnaniu) služieb a ich cien so štátnymi zariadeniami. Ak už pani predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Renáta Bláhová chce neustále prekračovať kompetencie úradu a ide jej skutočne o princíp, tak sa môže povenovať aj tejto téme. 

Čo je ale v tejto chvíli podstatnejšie je jej názor, ako predstaviteľky významnej štátnej inštitúcie, že receptom na ozdravenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne je razantné zníženie platieb nemocniciam aj ambulanciám. Toto sa už komentuje podstatne ťažšie, pretože vyhlásenie popiera základné logické udalosti a dohody, ktoré sa v ostatnom čase na Slovensku udiali. Ale poďme poporiadku.

ÚDZS má kompetencie na to, aby zabránilo situácii, do ktorej sa podľa jej slov VšZP dostala. O zlej situácii sme ju nepočuli rozprávať až do momentu, kedy je už stav naozaj vážny. Návrh opatrení, ktoré ÚDZS navrhuje je slušne povedané ako z inej planéty. Ďalším vysvetlením môže byť, že pani predsedníčka žije v zahraničí a nemá prehľad, čo sa v sektore od minulého septembra dialo.

Ak ani jedna z alternatív nie je správna, tak Asociácia nemocníc Slovenska nerozumie, prečo ÚDZS spochybňuje nárok zdravotníckeho personálu na adekvátne ohodnotenie. V situácii, keď je v slovenskom zdravotníctve zúfalý nedostatok lekárov a sestier, je povinnosťou verejných inštitúcii spraviť všetko preto, aby ich motivovali ostať v sektore. Bohužiaľ, takéto návrhy by v praxi znamenali presný opak. 

Rozmením to na drobné a popíšem úplne jednoducho, aby to pochopil každý.

Zníženie platieb nemocniciam, ktorých dohodnutá výška je určená na krytie nárastov miezd dohodnutých medzi Lekárskym odborovým združením a Vládou SR v novembri 2022, by znamenalo, že tieto mzdové nároky nedokážeme vyplatiť a dostaneme sa späť do krízy spojenej s odchodom zdravotníkov v minulom roku.

Úrad pre dohľad je súčasťou štátnych štruktúr, takže de facto návrhom popretia dohôd z minulého roka by sme nemali zaoberať len my, ale aj vláda. Memorandum uzatvorené medzi Vládou SR a Lekárskym odborovým združením totiž priamo zaväzuje vládu vyčleniť finančné prostriedky určené na zvýšenie miezd lekárov a lekárok v slovenských nemocniciach.

Zníženie platieb v ambulanciách je niečím podobným ako v nemocniciach, len v tomto prípade sa opäť vláda dohodla s poskytovateľmi ambulantnej starostlivosti na navýšení platieb, aby ambulancie nevyberali poplatky a poskytovali zdravotnú starostlivosť naďalej v nezmenenom rozsahu.

Verím, že dôjde k návratu k zdravému rozumu a vláda sa vyjadrí, či podporuje návrhy ÚDZS a máme tu s najväčšou pravdepodobnosťou opäť krízu v celom sektore, alebo nie. Možno by vedeniu ÚDZS sa stačilo inšpirovať zahraničím, napr. ČR, koľko za posledných 10 rokov investovalo per capita do zdravotníctva a s akými výsledkami a nie prichádzať s destabilizačnými nápadmi.