Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) vyjadruje znepokojenie nad nedávnymi vyjadreniami Ministerstva zdravotníctva SR

o nastavení platieb pre nemocnice na základe tzv. DRG systému podľa jednotlivých úrovní nemocníc. Tento "nápad" popiera princípy DRG, ktorý znamená platbu podľa náročnosti výkonov a nie podľa príslušnosti nemocnice k danej kategórii. Pripomíname, že sme prevzali nemecký DRG systém, ktorý túto filozofiu nemá a ani nepozná. Zvyšovať platby pre tzv. štátne nemocnice bez toho, aby začalo Ministerstvo zdravotníctva SR kontrolovať, porovnávať a zreálňovať náklady považujeme za ďalší krok k zvyšovaniu neefektivity. V konečnom dôsledku takáto filozofia bude znamenať ďalšie zvyšovanie zadlžovanie a uberania prostriedkov s limitovaných zdrojov pre zdravotníctva.

 

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 83 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 28 700 zamestnancov). ANS je s viac ako 2000 ambulanciami najväčším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v ambulantnom sektore.)