Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) sa plne stotožňuje s medializovaným stanoviskom Lekárskeho odborového združenia (LOZ),

v ktorom odmieta plán skrátenia ordinačných hodín Ambulantnej pohotovostnej služby (APS), ktoré okrem iného preťaží nemocnice. ANS podporuje výzvu LOZ riešiť nedostatok pediatrov systémovo. ANS od minulého roku opakovane vyjadrila svoj nesúhlas s medializovanými vyjadreniami MZ o avizovanej zmene organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb, pri ktorej by malo dôjsť k prehodnoteniu dĺžky trvania, počtu a lokalizácie s poukazom na budovanú sieť urgentných príjmov a ústavné pohotovostné služby v nemocniciach. ANS preto opakovane upozorňuje, že problém nízkeho počtu pediatrov a ich vyťaženosti sa nesmie a nemôže riešiť jeho prenesením na nemocničných lekárov.