Návrh ÚDZS by znamenal, že lekári a lekárky nedostanú výplaty

Asociácia nemocníc Slovenska zásadne nesúhlasí s tvrdením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, že by zdravotné poisťovne mali výrazne znížiť finančné prostriedky určené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V praxi by to znamenalo, že zdravotnícke zariadenia by nemali dostatok zdrojov na vyplácanie miezd zamestnancom.

Memorandum uzatvorené medzi Vládou SR a Lekárskym odborovým združením priamo zaväzuje vládu vyčleniť finančné prostriedky určené na zvýšenie miezd lekárov a lekárok v slovenských nemocniciach. Ak by k tomu neprišlo, a podľa návrhu ÚDZS, by zdravotné poisťovne ešte znížili platby, znamenalo by to úplný rozvrat zdravotníctva a povestný klinec do jeho rakvy.

Asociácia nemocníc Slovenska nerozumie, prečo ÚDZS spochybňuje nárok zdravotníckeho personálu na adekvátne ohodnotenie. V situácii, keď je v slovenskom zdravotníctve zúfalý nedostatok lekárov a sestier je povinnosťou verejných inštitúcii spraviť všetko preto, aby ich motivovali ostať v sektore. Bohužiaľ, takéto návrhy by v praxi znamenali presný opak.

Zdravotnícke organizácie na Slovensku dlhodobo upozorňujú, že v zdravotníctve chýbajú značné finančné prostriedky. Oproti okolitým krajinám dáva Slovensko na tento sektor výrazne menej prostriedkov. Pre zabezpečenie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti je stabilné a predvídateľné financovanie nevyhnutné.