MUDr. Peter Bizovský, MPH
Viceprezident ANS
zastupujúci členov ANS, ktorých zakladateľom, spoluzakladateľom alebo zriaďovateľom je štát prostredníctvom svojich orgánov alebo inštitúcií

bizovsky.jpg

riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n. o. Stará Ľubovňa Obrancov mieru 3 064 01 Stará Ľubovňa Mob : 0903 906 603 Tel. : 052/432 1307 Fax : 052/432 1367 E-mail: bizovsky@nspsl.sk

Rodinný stav : ženatý Miesto a dátum narodenia : Stará Ľubovňa, 30.9.1956 Profesijný profil:

2004     : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, odborník pre riadenie verejného zdravotníctva, s titulom „MPH“
1997     : Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave, špecializácia v odbore sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva
1993     : Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave, špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo druhého stupňa
1985     : Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave, špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo prvého stupňa
1976 - 1982 : Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, s titulom MUDr.
1972 - 1976 : Gymnázium v Starej Ľubovni
1963 - 1972 : Základná škola Stará Ľubovňa

Doterajšie zamestnania:

10/2005 - doposiaľ : Riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n. o. Stará Ľubovňa
2/2005 - 9/2005 : Poverený vedením Nemocnice s poliklinikou v Starej Ľubovni
1993 - 2005 : Zástupca primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP v Starej Ľubovni
1991 - 1993 : Námestník riaditeľa pre Liečebno-preventívnu starostlivosť NsP Stará Ľubovňa
1982 - 1991 : Sekundárny lekár na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Okresnom ústave národného zdravia v Starej Ľubovni

Verejná správa:

1990 - doposiaľ : Poslanec MsZ Stará Ľubovňa a opakovane člen Mestskej rady
2001 - 2005 : Poslanec VÚC
2009 - 2013 : Poslanec VÚC
2013 - doposiaľ : Poslanec VÚC
2001 - 2005 : Predseda zdrav. komisie pri PSK
2009 - 2013 : Predseda zdrav. komisie pri PSK
2013 - doposiaľ : Predseda zdrav. komisie pri PSK

Igor Pramuk, MUDr., MPH
Viceprezident ANS
zastupujúci členov ANS, ktorých zakladateľom sú súkromné fyzické a právnické osoby

pramuk.jpg

Affairs Director Svet zdravia, a.s. Moldavská 8/A 040 11 Košice Mob : +421 911 768 025 E-mail: igor.pramuk@svetzdravia.com

Rodinný stav : ženatý, 2 deti Dátum narodenia : 19. augusta 1968 Odborná prax:

1992 - 2011 : (skrátený úväzok), UNLP, Košice, 1.súkromná nemocnica Šaca
        Klinika športovej medicíny a preventívneho lekárstva
1996 - 2004 : GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Slovensko; GSK International, Londýn UK
        Training and development manager Central and Eastern Europe
2004 - 2006 : Teva Pharmaceuticals, ČR
        Sales Force Effectivenes Manager Central and Eastern Europe
2008 - 2010 : CytoLab, s.r.o., člen MEDIREX Group
        CEO, partner
2010 - 05/2012 : Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., SR, ProCare, s.r.o.
        Riaditeľ Železničnej nemocnice a polikliniky ProCare, Košice
2012 - doposiaľ : Svet Zdravia, a.s.
        CMO – medicínsky riaditeľ; člen predstavenstva spoločnosti Svet zdravia, a.s.
    1. 5. 2014 : Affairs Director, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy; člen predstavenstva spoločnosti Svet zdravia, a.s.

Vzdelávanie a príprava:

Medicínske vzdelanie     : Lekárska fakulta Košice (1986 -1992), člen Akademického senátu, člen Vedeckej rady LF UPJŠ, Atestácia I. stupňa z internej medicíny (1995) Nadstavbová špecializácia z telovýchovného lekárstva (1998)
Postgraduálne vzdelávanie     : MPH (Master of Public Health) Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, Bratislava