European Association of Hospital Managers /Európska asociácia manažérov nemocníc/

Oficiálny názov združenia je : Association Européenne des Directeurs d´Hôpitaux - Europäische Vereinigung der Krankenhausdirektoren - European Association of Hospital Managers. Skratka názvu je : AEDH-EVKD-EAHM. EAHM je združenie riaditeľov a riadiacich zamestnancov nemocníc Európskych krajín. V roku 1991 dostala ANS štatút pozorovateľa EAHM (spolu s českými asociáciami) a v roku 1994 sa stala právoplatným členom EAHM. ANS zastupuje v EAHM MUDr. Juraj Gémeš, MPH, ktorý je zároveň členom redakčnej rady časopisu Hospital

EAHM

Secretary General:

Mr. Willy Heuschen sg@eahm.eu.org

Assistants:

Mr. Jos Vanlanduyt jos.vanlanduyt@eahm.eu.org

Mrs. Helicia Herman helicia.herman@eahm.eu.org

Address:

Boulevard du Jardin Botanique, 32 B-1000 Brussels, Belgium Tel: +32/2/733.69.01 Fax: +32/2/733.69.01 http://www.eahm.eu.org/aboutus/