Na rokovaniach vo všetkých zdravotných poisťovniach, ktoré prebehli v pondelok 14. novembra 2022,

 bolo predstaviteľom ANS oznámené, že zdravotné poisťovne nevedia nemocniciam kompenzovať zvýšené náklady spojené s infláciou. Tie dodávatelia počas celého roka prenášajú na nemocnice, pričom ide najmä o kľúčové a základné funkcie, ako napr. zvýšené náklady na lieky, potraviny, služby práčovne a pod.

Náklady na prevádzku nemocníc na Slovensku tak neúmerne stúpajú a ohrozujú ich chod. Vítame, že o pomoci s cenami energií prebieha intenzívna diskusia, tie však tvoria len časť zvýšených nákladov. ANS preto po rokovaniach so zdravotnými poisťovňami žiada prisľúbené dofinancovanie sektora tak, aby tieto náklady boli vykryté. V tejto chvíli sektor potrebuje približne 200 miliónov eur dodatočných zdrojov ešte na tento rok.

Ako Asociácia nemocníc Slovenska dlhodobo upozorňujeme, že súčasný stav bez adekvátnych finančných prostriedkov a okamžitých riešení môže ohroziť poskytovanie akútnej aj neakútnej zdravotnej starostlivosti. V najhoršom prípade môže dostať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do platobnej neschopnosti a vážnych finančných problémov.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 79 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 28 000 zamestnancov.)