Ako Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) upozorňujeme,

že zatiaľ v tomto roku neboli zo strany Ministerstva financií SR poskytnuté finančné prostriedky nemocniciam na úhradu 7 eurového rizikového príplatku za starostlivosť o pacientov s Covid-19. Považujeme to za neférový úder pod pás pre celý zdravotný personál. 

Pre zamestnancov nemocníc v ANS to bude znamenať, že tento príplatok, napriek tomu, že si ho naši zamestnanci zaslúžia a majú ho prisľúbený, nebudeme môcť od 15. marca vyplatiť. 

Zároveň musíme konštatovať, že rokovania so zdravotnými poisťovňami sa ocitli v slepej uličke. Zdravotné poisťovne totiž ponúkajú 80 nemocniciam združeným v ANS podmienky, ktoré v žiadnom prípade nepokrývajú ako zákonné zvýšenie platov, tak ani nárast cien energií a inflácie.

Sme znepokojení, že Ministerstvu financií SR súdiac podľa ich nečinnosti nezáleží na zákonom garantovaných sociálnych istotách zdravotníkov. A to napriek deklaráciám, že zdravotníctvo patrí medzi priority vlády SR. Priamo v programovom vyhlásení vlády je jasne napísané, že vláda „nemocniciam zabezpečí financovanie v takej miere, aby boli pokryté ich oprávnené náklady a zároveň bol vytvorený priestor na systematickú obnovu ich prístrojového vybavenia a infraštruktúry“.

Súčasný stav je veľmi smutný odkaz pre ľudí, ktorí nepoznajú víkendy ani sviatky a sú skúšaní okrem svojej dennodennej práce aj dôsledkami pandémie a najnovšie, žiaľ, aj vojny. Je preto pre nás nepochopiteľné, že okrem SOZ ZaSS na sociálnych istotách zdravotníkov nezáleží ani zástupcom lekárskych a sesterských odborov, ktorí na naše výzvy ani nereagovali.

Vyzývame preto všetkých našich členov, aby ako riaditelia o vyššie uvedených skutočnostiach informovali členov svojho vedenia, ako aj zástupcov odborových zväzov a pripravovali sa na krízový režim, ku ktorému budeme musieť pristúpiť, ak sa situácia nezmení. O ďalšom postupe budeme informovať po odvetvovej tripartite na MZ SR, ktorá sa uskutoční 14. marca 2022.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 80 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 28 000 zamestnancov.)