Závery po rokovaniach so VšZP a Dôverou ZP dňa 26.3.2019

Výsledkom všetkých predchádzajúcich rokovaní ANS so zdravotnými poisťovňami o zohľadnení finančných požiadaviek na pokrytie zákonných nárokov na rok 2019 pre nemocnice združené v ANS je, že napriek skutočnosti, že máme rôzne typy ponúk ako vykryť sociálny balíček a rekreačné poukazy ostáva nedoriešený spoločný menovateľ a to je potreba dofinancovania rezortu. Vzhľadom na túto skutočnosť sme sa rozhodli zvolať Mimoriadne zhromaždenie členov ANS na 3.4.2019 v Bratislave, kde sa musí ANS  dohodnúť na ďalšom postupe. Zákonné nároky prijaté NR SR v oblasti tzv. sociálneho balíčka si voči zamestnancom musíme začať plniť už od 1.5.2019. Rekreačné poukazy sú účinné už od 1.1.2019.

Dôvera :

    Ponuka Dôvery by mala podľa ich slov kryť Sociálny balíček a navýšenie platov pre nemocnice združené v ANS. Konkrétne prepočty, či je táto ponuka dostatočná na to, aby kryla zákonné nároky členov ANS si budeme môcť urobiť až po oficiálnom doručení tejto ponuky, vrátane všetkých jej detailov. Tá by mala prísť v najbližších dňoch, najneskôr do piatku. Každopádne aj táto ponuka, napriek tomu že by bola platná od 1.4.2019 vyžaduje následné dofinancovanie sektora.Zdroje na Rekreačné poukazy sú zatiaľ predmetom ďalších jednaní

VšZP :

    VšZP zatiaľ nemá zdroje na krytie Sociálneho balíčka a ani Rekreačných poukazov. ANS považuje za mimoriadne znepokojivé, že vedenie rezortu, ktoré bolo pri tvorbe štátneho rozpočtu a pod ktoré patrí VšZP, túto situáciu nerieši. Dôrazne a opakovane upozorňujeme, že súčasnej personálnej kríze v zdravotníctve hrozí jej ďalšie prehĺbenie, ak 75 nemocníc združených v ANS nebude mať zamestnancom z čoho vyplácať ich zákonné nároky a to napriek prísľubom pani ministerky zdravotníctva, zástupcov MF a ďalších. Ďalšie rokovanie so zástupcami VšZP sa uskutoční následne po zasadnutí Mimoriadneho zhromaždenia členov ANS.