Pozvánka na worskshopy o kybernetickej bezpečnosti v zdravotníctve

Pozvánka na worskshopy o kybernetickej bezpečnosti

List pána ministra a pána riaditeľa SK-CERT