Vyhlásenie organizácií zastupujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 9.11.2020

Vláda SR na aktuálne rokovanie NR SR predkladá návrh zákona, ktorý zavádza neprimerané a doslova likvidačné pokuty pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Týka sa nielen nemocníc a ambulancií ako právnických osôb, ale dokonca aj fyzických osôb, teda lekárov a sestier. Považujeme za nepochopiteľné, ak v situácii, keď zdravotnícky personál bojuje s vypätím všetkých síl s pandémiou Covid-19, pripravuje vláda bič na celé zdravotníctvo a vyhráža sa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti státisícovými pokutami. Tento návrh je nielen v súčasnej situácii absurdný, ale má aj závažné právne nedostatky (neprimeranosť výšky pokuty tak pre fyzické a právnické osoby, ktorých výška pri opakovanom porušení je likvidačná, čím sa znižuje pravdepodobnosť odškodnenia poškodeného pacienta a pozostalých, duplicita postihu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a to v správnom konaní ÚDZS a v súdnom konaní titulom úspešnej žaloby na odškodnenie v súvislosti s nesprávnym poskytnutí zdravotnej starostlivosti alebo titulom žaloby za ochranu osobnosti v súvislosti s nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti (tieto žaloby sa pohybujú rádovo v desiatkach, stovkách tisícov EUR až miliónoch EUR)). Sme toho názoru, že výška pokuty nemá žiadnu satisfakčný efekt pre poškodeného pacienta a pozostalých materiálnej a sme toho názoru, že ani morálnej povahy, výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu. Za nehorázny považujeme aj spôsob prípravy tejto legislatívy. Časť upravujúca výšku pokút nebola v návrhu zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní a pripomienkujúce subjekty tak nemali možnosť sa k nemu vyjadriť. Toto konanie Ministerstva zdravotníctva SR je tak v rozpore s Legislatívnymi pravidlami SR a považujeme ho za podraz všetkým zdravotníkom. Ako organizácie, ktoré zastupujú najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku, preto zásadne nesúhlasíme s návrhom zákona, ktorý tieto pokuty zavádza a vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ho odmietli. Nedokážeme si predstaviť, že v čase, keď vládni politici vyzývajú ľudí pracujúcich v zdravotníctve, aby pomohli celej krajine, napr. s plošným testovaním, by mohol takýto, pre mnohých poskytovateľov likvidačný, návrh prejsť. Pod týmto vyhlásením sú podpísaní :

 

Za Asociáciu súkromných lekárov SR: MUDr. Marián Šóth, prezident

Za Zväz ambulantných poskytovateľov: JUDr. Zuzana Dolinková, prezidentka

Za Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka

Za Asociáciu nemocníc Slovenska: MUDr. Marián Petko, MPH, prezident

Za Asociáciu dopravnej zdravotnej služby: Ernest Caban, podpredseda

Za Asociáciu polikliník a zdravotníckych zariadení: MUDr. Štefan Zelník, PhD., prezident