Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) nemá záujem prispievať k šíreniu nepokoja medzi pacientmi a zdravotníkmi a preto sme neverejne upozorňovali MZ SR na rôzne opatrenia, ktoré je podľa nás nutné urobiť.

Žiaľ, situácia si v súčasnej chvíli podľa nášho názoru vyžaduje aj verejné prehlásenie s nádejou, že to kompetentných konečne rozhýbe a to smerom od vyhlásení za mikrofónom k reálnym činom. Prvé vyjadrenia pána ministra zdravotníctva 27.1.2020, že sme na boj s koronavírusom pripravení a máme aj poľnú nemocnicu síce vzbudila určité pochybnosti kvôli tomu, že netušíme, kto by v poľnej nemocnici pracoval, keď sektor sa zmieta v hlbokej personálnej kríze a je problém zabezpečiť akúkoľvek zdravotnú starostlivosť v rozsahu ako bola napríklad pred 10 rokmi – či už nemocničnú, ambulantnú, pohotovostné služby apod.. To sme ešte netušili, že tie horšie správy o našej „pripravenosti“ prídu. ANS už pred takmer dvoma týždňami teda ešte v čase, keď nebol známy ani jeden prípad v SR oficiálne listom požiadala MZ SR o pomoc pri zabezpečení dodania osobných ochranných pomôcok zo Štátnych hmotných rezerv, aby naši členovia – zdôrazňujeme, že ide o 75 nemocníc a 26 700 zdravotníckych pracovníkov (!) – vedeli s čím môžrátať. ANS zároveň zrealizovalo prieskum u svojich členov za účelom dodania údajov pre MZ SR o aktuálnom stave zásob ochranných pomôcok. Informácie potvrdzujú ich nedostatok a problém s ich zabezpečením u členov ANS. Tieto kroky sme urobili preto, pretože každému občanovi (zdá sa že s výnimkou politikov) muselo byť jasné, že hodina H sa blíži. Oficiálnu odpoveď sme doteraz nedostali, neoficiálne je nám jasné, že stav pripravenosti a úprimnosť vyhlásení je na úrovni KSČ a Černobyľu. Hneď aj vysvetlíme prečo. V minulom týždni krízové riadenie v Banskobystrickom kraji zaslalo nemocniciam v regióne záväzné usmernenie, že v nemocniciach, kde nie sú infektológie je potrebné zriadiť množstvo infektologických lôžok na hospitalizáciu podozrivého pacienta na ochorenie koronavírusom. Samozrejme, v čase krízy sme pripravení aj na takéto kroky, avšak zdôvodnenie bolo šokujúce. Dôvodom mal byť nedostatok ochranných pomôcok pre personál v nemocnici v Banskej Bystrici a Lučenci ... Tá prvá menovaná z nich je pritom vlajková loď štátneho zdravotníctva riadená MZ SR na strednom Slovensku. Po našich intervenciách a dotazoch sa stav síce zmenil a usmernenie bolo stiahnuté, ale naše pochybnosti a zlý pocit vzrástol. Ten sa umocnil po vyhláseniach pána ministra, že nech sa súkromné zariadenia starajú o seba a my sa postaráme o štátne. Toto je už podľa nás úplne za hranou. Takto nemôže uvažovať niekto, komu záleží na zdraví občanov a jeho ochrane. Neexistuje predsa štátny pacient a iný a ten iný nás nezaujíma. Táto situácia by nemala byť o zriaďovateľovi, ale o verejnom záujme. Veď to, aby napríklad súkromné ambulancie mali dostatok ochranných pomôcok (len pre úplnosť - nie sú našimi členmi), a ktorých je na Slovensku drvivá väčšina by malo byť predsa aj povinnosťou štátu a MZ SR. Hlavne v situácii, keď je týchto prostriedkov všeobecný nedostatok. Veď v týchto ambulanciách sa denne vystriedajú desiatky pacientov. Kde je záujem o zdravotníkov, ktorí si voľno nemôžu zobrať a napriek oprávneným obavám pracujú v záujme všetkých občanov? Vďaka im za to. Kto sa postará o pacientov, keď sa primárne nepostaráme o bezpečnosť a zdravie zdravotníckych pracovníkov ? Robíme pre to maximum, ale minister nemôže strkať hlavu do piesku ale situáciu riešiť. Už dávno malo byť zabezpečené to o čom počúvame už niekoľko týždňov, že máme. Zdá sa, že nemáme a hlavne sme sa nepripravili. Niektorí naši členovia nám avizujú, že majú už zásoby iba na niekoľko týždňov a nové sa im darí zohnať len s veľkými obtiažami. Zdravotníci potrebujú ochranné prostriedky proti vírusom a nie propagačné voľnočasové rúška z väzníc. Áno, aj tie sú potrebné, ak niekoho nechcete okašľať, ale nechránia pred vírusom. Máme však silný pocit, že nás zdravotníkov a občanov okašľal niekto iný ...

ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 75 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 26 700 zamestnancov.