ANS informovala zdravotné poisťovne a MZ SR, že ak nedôjde k urýchlenému zabezpečeniu financovania diagnostických setov pre rýchlu PCR diagnostiku, nebudú môcť nemocnice združené v ANS naďalej zabezpečovať testovanie touto metódou.

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) dnes rokovala so zástupcami všetkých zdravotných poisťovní za účasti štátneho tajomníka MZ SR MUDr. Száza k požiadavke ANS na úhradu rýchlej PCR diagnostiky mimo paušálnych platieb a nad rámec doterajších zmlúv. Ide o nevyhnutný krok, keďže ide o novú metódu, ktorá výrazne pomáha pri diagnostike pacientov s diagnózou Covid-19. Zástupcovia zdravotných poisťovní deklarovali, že po uvoľnení 232 mil. € z rozpočtu pre rezort zdravotníctva pre rok 2021 viazaných opatrením Ministerstva financií SR sú pripravené a zaviazali sa hradiť rýchlu PCR diagnostiku v zmysle požiadavky ANS. ANS na stretnutí informovala zástupcov zdravotných poisťovní a MZ SR, že ak nedôjde k urýchlenému zabezpečeniu financovania diagnostických setov pre rýchlu PCR diagnostiku, nebudú môcť nemocnice združené v ANS naďalej zabezpečovať testovanie touto metódou. Vzhľadom na uvedené sa ANS obracia na Ministerstvo financií SR s požiadavkou o urýchlené uvoľnenie viazaných finančných prostriedkov pre rezort zdravotníctva do konca roku 2021.