Asociácia nemocníc Slovenska (ANS)

ako jedno z najväčších združení v zdravotníckom sektore dlhodobo prináša témy a analýzy, ktorými sa následne zaoberá aj celý rezort zdravotníctva. Z posledného obdobia môžeme spomenúť tému nedostatku zdravotníckeho personálu a jeho riešenia, posilnenie stredoškolského vzdelávania v zdravotníctve, diskusiu o stratifikácii, alebo presné analýzy a potreby rozpočtu pre zdravotníctvo. Veríme, že náš korektný prístup následne oceňujú aj naši partneri na diskusiu, či už ide o MZ SR, zdravotné poisťovne, Výbor pre zdravotníctvo NR SR, AZZZ a iní.

Preto musíme s poľutovaním skonštatovať, že po zhliadnutí tlačových vyhlásení VšZP po našom včerajšom rokovaní sme boli zo strany VšZP na rokovaniach účelovo zavádzaní. To už necháme na svedomí predstaviteľov VšZP. Nemôžeme ale prehliadnuť, že takýmto nezodpovedným správaním sa predstavitelia najväčšej a štátnej poisťovne zahrávajú so sociálnymi istotami našich zamestnancov a ich zákonnými nárokmi.

1/ VšZP na rokovaní tvrdila:

  • že nemocniciam združeným v ANS na pokrytie zákonného nároku na sociálny balíček a rekreačné poukazy neposkytne už žiadne zdroje, pretože ich údajne kryli pri zvýšení prostriedkov použitých na platy (účinné zákonom od 1.1.2019). Predstavitelia VšZP tvrdili, že VšZP nemocniciam ANS vyplatila 40 miliónov v ročnom ponímaní a na viac nemáme nárok

Skutočnosť:

  • súčasné zmluvy sú na 30 miliónov, čo následne potvrdili aj na tlačovej konferencii

2/ VšZP na rokovaní skonštatovala, že zdroje z navýšenia a dofinancovania, ktoré ohlásila pani ministerka, tvoria pre VšZP 30 miliónov € a celú sumu použije na krytie svojej straty.

Skutočnosť:

  • V oficiálnych zápisoch z rokovaní 26.3. a 3.4.2019 predstavitelia VšZP jednoznačne deklarujú, že po dofinancovaní zákonné nároky spojené so sociálnym balíčkom a rekreačnými poukazmi vyplatia

3/ VšZP tvrdí, že pri avízovanom navýšení zdrojov v zdravotníctve o 90 miliónov € je ich podiel 30 miliónov €. Pri ich približne 60% podiele poistencov tomu nerozumieme. Buď je teda dofinancovanie nižšie, alebo sa “pomýlili” o 30 miliónov €

4/ Včerajšie vyjadrenie VšZP, že : ”Na paušálne finančné nároky ANS reagovala VšZP konštatovaním, že nemocnice bude pozývať na individuálne rokovania k ich dofinancovaniu” a “Asociácia prišla s číslami, ktoré sú pre sektor, a my si ich chceme pretaviť konkrétne na našich poistencov” nie je pravdou

Skutočnosť:

  • údaje od individuálnych členov a ich potrebách na krytie legisltívnych nárokov na sociálny balíček a rekreačné úpoukazy sme posielali do VšZP  od 9.4 do 6.5.2019

Samozrejme, všetky zápisy a podklady sú k dispozícii.

Ďalšie informácie poskytneme a na ďalšie otázky zodpovieme na tlačovej konferencii po mimoriadnom rokovaní Zhromaždenia členov ANS dňa 29.5.2019 v Bratislave.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 75 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 26 000 zamestnancov.)