Zástupcovia ANS na rokovaniach Odvetvovej tripartity

v rezorte zdravotníctva dňa 29.4.2019 a Výboru NR SR pre zdravotníctvo dňa 30.4.2019 informovali o kritickej situácii ohľadom nedostatku finančných zdrojov na vykrytie zákonných nárokov. Zároveň informovali, že ANS v prípade, ak sa do 15. mája nenájde riešenie pre zabezpečenie dofinancovania rezortu zdravotníctva, požiada advokátsku kanceláriu o posúdenie možnosti podania podnetu na Ústavný súd SR za účelom preskúmania, či zákony zavádzajúce zvýšené náklady bez dodatočného finančného krytia sú v súlade s Ústavou SR. SOZZaSS na Odvetvovej tripartite informoval MZ SR, že jeho členovia sú pripravení v prípade nedofinancovania zdravotníctva zahájiť štrajkovú pohotovosť. ANS sa k štrajkovej pohotovosti iniciovanej SOZZaSS pripája a v polovici mája zorganizuje spolu so SOZZaSS spoločnú tlačovú konferenciu. Ide o prvý prípad, kedy zamestnávatelia a zástupcovia zamestnancov spoločne avizujú štrajkovú pohotovosť. Dňa 16.5.2019 sa uskutoční mimoriadne rokovanie Rady ANS, na ktorom bude stanovený ďalší postup a v závislosti od situácie týkajúcej sa zabezpečenie dofinancovania rezortu zdravotníctva ANS posúdi možnosť podania podnetu na Ústavný súd SR za účelom preskúmania, či zákony zavádzajúce zvýšené náklady bez dodatočného finančného krytia sú v súlade s Ústavou SR.

 

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 75 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 26 000 zamestnancov.)