Vyhlásenie ANS, 3.3.2016

ANS upozorňuje, že na dofinancovanie rezortu zdravotníctva je v roku 2016 potrebných minimálne 95 miliónov Euro.

ANS zásadne nesúhlasí so zoznamom základných sadzieb pre jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zaradených do systému DRG na rok 2016 a s rozdelením nemocníc do 5 skupín zverejneným na stránke ÚDZS a žiada o ich úplné prehodnotenie.