ANS opätovne upozorňuje na potrebu dofinancovania rezortu zdravotníctva minimálne o 95 mio € na pokrytie nákladov súvisiacich so zákonným zvýšením miezd zdravotníckych pracovníkov, nárokov na zvyšovanie miezd lekárov

ANS opätovne upozorňuje na potrebu dofinancovania rezortu zdravotníctva minimálne o 95 mio € na pokrytie nákladov súvisiacich so zákonným zvýšením miezd zdravotníckych pracovníkov, nárokov na zvyšovanie miezd lekárov a nárokov spojených so zvyšovaním minimálnej mzdy a jej koeficientov od 1.1.2016 ako to bolo prisľúbené ministrom zdravotníctva na rokovaní Odvetvovej tripartity v rezorte zdravotníctva dňa 23.5.2016 a ktoré malo byť prerokované na rokovaní júnovej schôdze NR SR. ANS v tejto súvislosti upozorňuje, že v zmysle dohôd so zdravotnými poisťovňami by v prípade nedofinancovania rezortu do 30.9.2016 boli zmluvné podmienky pre nemocnice združené v ANS od 1.10.2016 výrazne nevýhodnejšie, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť ku ohrozeniu zamestnanosti a následne ku zníženiu kvality a dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 71 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 24.500 zamestnancov.)