Vyhlásenie ANS, 29.1.2016

ANS sa dnes dohodla s Union ZP na úprave zmluvných podmienok na prvé štyri mesiace roku 2016 a odporučila svojím členom podpísať dodatky s Union ZP od 1.1.2016 do 30.4.2016.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 71 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 24.500 zamestnancov.)