Vyhlásenie ANS, 28.9.2016

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) sa na rokovaní s Union ZP dňa 28.9.2016 dohodla na dodatku k zmluve od 1.10.2016 do 31.12.2016 pri zachovaní aktuálne platných zmluvných podmienok (cien a objemov).