Vyhlásenie ANS, 27.11.2018

ANS víta návrh Výboru pre zdravotníctvo NR SR na zvýšenie odvodov za poistencov štátu na 4%, čo by znamenalo zvýšenie finančných prostriedkov v rezorte o cca 350 miliónov €. Zároveň to potvrdzuje náš predpoklad, že rozpočet pre zdravotníctvo  na rok 2019 je nedostatočný a nestačí na pokrytie všetkých zákonných nárokov, ako napr. zvýšenie platov pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, sociálneho balíčka apod.. V prípade, že by finančných prostriedkov nebolo dostatok reálne by mohlo byť ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálny zmier v rezorte.