Nemocnice ANS potrebujú v roku 2024 vykryť zvýšené náklady o 120 miliónov eur

Asociácia nemocníc Slovenska(ANS) upozorňuje na výrazné navýšenie finančných nákladov, ktorým bude čeliť v roku 2024. Zvyšovanie mzdových nákladov, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy a rast prevádzkových nákladov spôsobených infláciou, spôsobí nemocniciam združeným v ANS nárast nákladov o 120 miliónov eur oproti tomuto roku. Je preto absolútne nevyhnutné, aby kapitola pripravovaného rozpočtu pre zdravotníctvo počítala s takýmto nárastom finančných prostriedkov a kryla tie oprávnené nároky.

Zároveň ANS spolu s ďalšími zdravotníckymi organizáciami dlhodobo upozorňuje, že finančné prostriedky pre zdravotníctvo sa musia radikálne navýšiť pre celý sektor. Považujeme za nevyhnutné, aby sa platba za poistencov štátu v rozpočte na rok 2024 navýšila na úroveň 86 eur, ktorá je aktuálne platná v Českej republike, čím dosiahne úroveň minimálne 6,6% priemernej mzdy.

Pretrvávanie súčasného stavu a nedostatočne nastavených podmienok financovania zdravotníctva ohrozuje poskytovanie akútnej aj neakútnej zdravotnej starostlivosti. Zároveň dostávajú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do vážnych finančných problémov a prehlbujú ich stav bez akejkoľvek vízia lepšej budúcnosti.