Vyhlásenie ANS, 22.9.2016

Dňa 28.9.2016 sa uskutoční rokovanie ANS s Union ZP o úprave zmluvných podmienok od 1.10.2016. ANS bude na rokovaní trvať na zachovaní aktuálne platných zmluvných podmienok (cien a objemov). ANS v nadväznosti na dohodu so VšZP a Dôverou ZP verí aj v dohodu s Union ZP a pokračovanie v aktuálne platných zmluvných podmienkach. Väčšina členov ANS sa vyjadrila, že v prípade nedohody a realizácie možných krokov zo strany Union ZP deklarovaných na rokovaní dňa 9.8.2016 (návrat k cenám platným k 31.12.2015 a požiadavka na vrátenie zdrojov vyplatených ako zálohu na základe príplatkov od 1.1.2016) by vypovedala zmluvu s Union ZP.

 

ANS v súvislosti s pripravovaným zavedením DRG systému požaduje transparentné stanovenie základnej sadzby pre všetky nemocnice a zabezpečenie školení a preškolení kóderov.