Vyhlásenie ANS, 19.1.2016

ANS sa na dnešnom rokovaní so ZP Dôvera dohodla na úprave zmluvných podmienok na prvé štyri mesiace roku 2016. Dohodnuté zvýšenie cien a objemov reflektuje nároky spojené so zákonným zvýšením miezd zdravotníckych pracovníkov od 1.1.2016. Návrh na úpravu zmluvných podmienok predložený zo strany Union ZP na nasledujúcom rokovaní ANS odmietla, keďže navrhnuté ceny znamenali zníženie v porovnaní s rokom 2015 a nepostačovali na pokrytie nárokov na zvýšenie miezd od 1.1.2016. Rokovanie s Union ZP bude pokračovať počas nasledujúceho týždňa pričom ANS bude trvať na úprave umožňujúcej pokrytie zákonných požiadaviek na zvýšenie miezd.

Nemocnice združené v ANS zabezpečujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu a v prípade potreby sú pripravené pomôcť iným nemocniciam pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 71 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 24.000 zamestnancov.)