Napriek tomu, že všetci zdravotnícki pracovnici v nemocniciach robili svoju prácu bez nárokov na mimoriadnu odmenu a v prospech občanov,

ANS s nevôľou a nepochopením prijala správu prezentovanú premiérom Matovičom na tlačovej konferencii dňa 17.8.2020, že finančné odmeny vyčlenené pre pracovníkov, ktorí po vypuknutí pandémie pracovali v rizikovom prostredí by sa nemali týkať lekárov a vyjadrenie pána premiéra považujeme za veľmi nevhodné. ANS nesúhlasí a protestuje, aby lekári, ktorí boli v prvej línii pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe, na urgentných príjmoch, v pohotovostiach či na intenzívnych lôžkach neboli odmenení spolu s ostatnými pracovníkmi pracujúcimi v rizikovom prostredí a upozorňuje, že diskriminačný prístup voči lekárom v súvislosti s prichádzajúcou druhou vlnou pandémie Covid-19 by mohol oslabiť systém poskytovania zdravotnej starostlivosti.(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 77 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 26 700 zamestnancov.)