Vyhlásenie ANS, 18.12.2015

ANS po dohode s VšZP o úprave zmluvných podmienok na rok 2016, v ktorých budú premietnuté zvýšené zdroje pre nasledujúci rok určené pre nemocnice na pokrytie zákonného zvýšenia miezd zdravotníckych pracovníkov od 1.1.2016 iniciuje na začiatok roku rokovania s ostatnými zdravotnými poisťovňami za účelom úpravy zmluvných podmienok od 1.1.2016 reflektujúcich zákonné nároky spojené so zvyšovaním miezd zdravotníckych pracovníkov. V zmysle pripravovaného memoranda MZ SR so všetkými zdravotnými poisťovňami by 45 miliónov Euro z celkovej výšky 55 miliónov určených na pokrytie nákladov na zvýšenie miezd zdravotníckych pracovníkov od 1.1.2016 podľa zákona o odmeňovaní malo byť vyčlenených na pokrytie nárastu miezd zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach patriacich pod VÚC, mestá a súkromné zariadenia. ANS verí, že navýšené finančné zdroje pre zdravotné poisťovne budú použité na úhradu zvýšených mzdových nákladov nemocníc, ktorých sa zvýšenie najviac dotýka.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 70 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 23.900 zamestnancov.)