Vyhlásenie ANS, 18.11.2016

Dňa 28.11.2016 sa uskutoční rokovanie ANS so VšZP, ktorého bodom programu bude i úprava cien bodu a úprava objemov pri CT/MR od 1.1.2017. ANS bude na rokovaní požadovať, aby úspory spojené s plánovaným znižovaním cien a objemov CT a MR od 1.1.2017 boli použité pre poskytovateľov lôžkovej zdravotnej starostlivosti v zmysle prísľubu ministra zdravotníctva na ODT dňa 7.11.2016. ANS v tejto súvislosti upozorňuje, že od 1.1.2017 budú náklady nemocníc združených v ANS v dôsledku zákonného zvyšovania miezd lekárov, zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov spojených so zvyšovaním minimálnej mzdy a jej koeficientov vyššie.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 73 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 24 600 zamestnancov.)