Na základe medializovaných informácii o znižovaní počtu žiakov na stredných zdravotníckych školách

 ANS zásadne nesúhlasí s ich redukciou. ANS dlhodobo upozorňuje na nedostatok lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov, keďže situácia v zdravotníctve v dôsledku nedostatku zdravotníckeho personálu je kritická. ANS o tejto téme opakovane rokovala s MZ SR a preto nerozumie jeho postoju, v ktorom obsadenosť zdravotníckych škôl považuje za dostatočnú. V prípade prehlbovania nedostatku zdravotníckeho personálu v nemocniciach združených v ANS, ako sme už viackrát avizovali, bude ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. ANS preto žiada MZ SR, aby sa zasadilo o nápravu.