Vyhlásenie ANS, 15.11.2016

ANS plne podporuje rozšírenie kompetencií zdravotníckych asistentov navrhnuté Ministerstvom zdravotníctva SR v návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach predložený a aktuálne pripomienkovaný v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Navrhované rozšírenie kompetencií zdravotníckych asistentov je dobrou správou pre pacientov i nemocnice a jeho zavedenie do praxe prispeje ku skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. ANS sa zároveň nebráni prípadnému rozšíreniu kompetencií a zodpovednosti sestier v nemocniciach.

 

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 73 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 24 600 zamestnancov.)