Vyhlásenie ANS, 14.3.2019

Na rokovaní ANS so VšZP dňa 13.3.2019 nedošlo ku dohode o navýšení finančných zdrojov pre nemocnice združené v ANS na pokrytie dopadu sociálneho balíčka od 1.5.2019 a nárokov na pokrytie príspevkov na rekreáciu zamestnancom v roku 2019, keďže VšZP na rokovaní deklarovala, že nedisponuje finančnými prostriedkami na uvedené navýšenie. V prípade, že nedôjde ku dohode o navýšení do konca apríla 2019, ANS odporučí svojim členom vypovedať zmluvy so VšZP

 

ANS v tejto súvislosti žiada MZ SR o zabezpečenie dofinancovania rezortu zdravotníctva na rok 2019 na pokrytie zákonných nárokov zo zdrojov verejného zdravotného poistenia a zabrániť tak ohrozeniu sociálneho zmieru v zdravotníctve.