ANS upozorňuje na potrebu bezodkladného riešenia dofinancovania verejného zdravotného poistenia.

Zdravotné poisťovne avizovali, že ak systém nebude dofinancovaný, prostriedky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti budú môcť nemocniciam zabezpečiť len do konca mája. V prípade nedofinancovania zdravotníctva hrozí, že nemocnice združené v ANS nebudú mať po 15.6.2020 prostriedky na vyplatenie miezd svojich zamestnancov a nebudú schopné zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v plnej miere. ANS nepokladá za šťastné, aby dôsledky pandémie niesli zdravotníci, ktorí stoja v prvej línii boja s koronavírusom.  

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 76 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 26 700 zamestnancov.)