Vyhlásenie ANS, 12.1.2016

Nemocnice združené v ANS sú v prípade potreby pripravené prijať pacientov z FNsP Prešov.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 71 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 24.000 zamestnancov.)