ANS sa na rokovaní s VšZP dňa 9.8.2016 dohodla na novej zmluve o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti a jej prílohe - všeobecných zmluvných podmienkach platnej od 1.10.2016. ANS sa so VšZP zároveň dohodla na dodatku k zmluve od 1.10.2016 do 31.12.2016 pri zachovaní aktuálne platných zmluvných podmienok (cien a objemov).


ANS po rokovaniach s Dôverou ZP a Union ZP opakovane upozorňuje na potrebu dofinancovania rezortu zdravotníctva na pokrytie nákladov súvisiacich so zákonným zvýšením miezd zdravotníckych pracovníkov, nárokov na zvyšovanie miezd lekárov a nárokov spojených so zvyšovaním minimálnej mzdy a jej koeficientov od 1.1.2016 a žiada MZ SR a MF SR o dofinancovanie zdravotníckych zariadení združených v ANS. Súkromné zdravotné poisťovne na rokovaniach deklarovali, že v prípade nenavýšenia finančných zdrojov znížia platby od 1.10.2016 na úroveň decembra 2015 (pokles o cca 10%), čo by v dôsledku možného prepúšťania zdravotníckych pracovníkov, delenia resp. znižovania úväzkov mohlo viesť ku zhoršeniu sociálneho zmieru v nemocniciach a zníženiu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov.