Kolektívne vyjednávanie medzi Asociáciou nemocníc Slovenska, Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb, Lekárskym odborovým združením a Odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS) bolo dňa 8.6.2016 ukončené dohodou a podpisom KZVS účinnej od 1.6.2016 do 31.12.2017.

Kolektívne vyjednávanie medzi Asociáciou nemocníc Slovenska, Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb, Lekárskym odborovým združením a Odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS) bolo dňa 8.6.2016 ukončené dohodou a podpisom KZVS účinnej od 1.6.2016 do 31.12.2017. KZVS dohodnutá po náročných no korektných rokovaniach v kontexte pretrvávajúcej potreby dofinancovania zdravotníctva garantuje od 1.6.2016 základnú zložku mzdy nezdravotníckym zamestnancom, ktorá je najmenej o 2% vyššia ako je minimálny mzdový nárok vyplývajúci z ustanovení Zákonníka práce ako aj ďalšie úpravy v prospech zamestnancov nemocníc.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 71 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 24.500 zamestnancov.)