Vyhlásenie ANS, 1.3.2019

ANS v nadväznosti na rokovania so zdravotnými poisťovňami dňa 12.2.2019 a 20.2.2019 upozorňuje, že v štátnom rozpočte pravdepodobne nie je k dispozícii dostatok finančných zdrojov na pokrytie dopadu sociálneho balíčka od 1.5.2019 a nárokov na pokrytie príspevkov na rekreáciu zamestnancom v roku 2019 u nemocníc združených v ANS. Nedofinancovanie zdrojov verejného zdravotného poistenia vytvára riziko ohrozenia sociálneho zmieru v zdravotníctve.  

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 75 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 26 000 zamestnancov.)