Vyhlásenie ANS, 1.2.2019

  • V súvislosti s opakovanými vyhláseniami a aktivitami, ktoré vyvíja hlavná odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo, spolu so SKSaPA, Rada Asociácie nemocníc Slovenska na svojom zasadnutí 30.1.2019 prijala nasledovné vyhlásenie:

 

Rozprávať o tom, že pacient je v ošetrovateľskom procese kvôli nedostatku sestier ohrozený, neprinášať žiadne riešenia a jedným dychom odmietať a dehonestovať praktické sestry a podporu ich vzdelávania považujeme za nezodpovedné a účelové. Ak hlavná odborníčka pre ošetrovateľstvo p. Gondárová – Vyhničková porovnáva štvorročné štúdium praktickej sestry v tom lepšom prípade s niekoľkotýždňovým kurzom zdravotného asistenta vo Veľkej Británii je načase položiť MZ SR otázku, čie záujmy vlastne obhajuje. Arogantne a demagogicky prirovnáva študijný odbor praktickej sestry k Trabantom, šíri poplašné správy o ohrození zdravia pacientov - znova na neporovnateľnom príklade zdravotníckeho asistenta z Veľkej Británie. V tomto svetle spoločné protestné vyhlásenia s Komorou sestier dávajú jasný signál, že na pacientovi nezáleží. Táto situácia trvá už príliš dlho a atraktivita povolania sestry ako aj záujem o štúdium začína klesať “vďaka” intervenciám SKSaPA a hlavnej odborníčky pre ošetrovateľstvo. Na škodu pacienta … Veríme, že MZ SR, pod ktoré hlavná odborníčka spadá, zaujme k postojom hlavnej odborníčky pre ošetrovateľstvo stanovisko a Rada ANS dáva MZ SR na zváženie odvolanie p. Gondárovej – Vyhničkovej.  

 

  • ANS zároveň opakovanie dôrazne upozorňuje na potrebu navýšenie podielu slovenských študentov študujúcich na lekárskych fakultách a fakultách ošetrovateľstva, ktoré môže čiastočne prispieť ku kritickej personálnej situácii v zdravotníctve.

 

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 75 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 26 000 zamestnancov.)