Volebné zhromaždenie členov ANS - Výsledky volieb, 12.12.2018

Volebné zhromaždenie členov ANS na svojom zasadnutí dňa 12.12.2018 v Martine zvolilo za prezidenta ANS na ďalšie funkčné obdobie MUDr. Mariána PETKA, MPH.

Za viceprezidentov ANS boli zvolení :                                                                                                                             

PhDr. Jozef MINTÁL, MBA, Meng. - zastupujúci členov ANS, ktorých zakladateľom, spoluzakladateľom alebo zriaďovateľom je štát prostredníctvom svojich orgánov alebo inštitúcií,  alebo samosprávne orgány

a

MUDr. Igor PRAMUK, MPH, MHA - zastupujúci členov ANS, ktorých zakladateľom sú súkromné fyzické a právnické osoby. Volebné zhromaždenie členov ANS zároveň potvrdilo voľby zástupcov regiónov v Rade ANS. Za členov Rady ANS na nasledujúce funkčné obdobie boli zvolení a potvrdení :

Región BRATISLAVA - PhDr. Denisa VLKOVÁ, MPH, MBA

Región BRATISLAVA – OKOLIE - MUDr. Pavel ČERNÁK, PhD.

Región JUHOZÁPADNÉ SLOVENSKO - Ing. Michal PIŠOJA, MPH

Región TRENČÍN - PhDr. Mgr. Martin HUDEC

Región BANSKÁ BYSTRICA - MUDr. Richard HRUBÝ, PhD., MBA

Región SEVEROZÁPADNÉ SLOVENSKO - Ing. Martin ŠENFELD, MBA

Región ORAVA a LIPTOV - PhDr. Jozef MINTÁL, MBA, Meng.

Región SPIŠ – TATRY - MUDr. Ján SLÁVIK, MBA

Región ŠARIŠ - MUDr. Peter BIZOVSKÝ, MPH

Región ZEMPLÍN – ŠARIŠ - MUDr. Eugen LEŠO

 Región KOŠICE - MUDr. Igor PRAMUK, MPH, MHA