V mene prezídia ANS a Rady ANS dovoľte informovať Vás,

že dňa 22.05.2024 boli na Volebnom zhromaždení členov ANS na ďalšie volebné obdobie zvolené orgány Asociácie nemocníc Slovenska:

 

         prezident ANS MUDr. Marián Petko, MPH

a

viceprezident ANS MUDr. Igor Pramuk, MPH, MHA

         zastupujúci členov v ANS, ktorých zakladateľom sú súkromné fyzické a právnické osoby

               viceprezident ANS PhDr. Jozef Mintál, MBA, Meng.

zastupujúci členov ANS, ktorých zakladateľom, spoluzakladateľom alebo zriaďovateľom je štát prostredníctvom svojich orgánov alebo inštitúcií, alebo samosprávne orgány.

 

 

Rada Asociácie nemocníc Slovenska v zložení:

1. región Bratislava- PhDr. Denisa Vlková, MPH, MBA

2. región Bratislava okolie– Ing. Martin Hromádka, PhD

3. región Juhozápadné Slovensko- Mgr. Miroslav Jaška, MPH

4. región Trenčín- MUDr. Igor Steiner, MPH

5. región Orava a Liptov- PhDr. Jozef Mintál, MBA, Meng.

6. región Severozápadné Slovensko - Ing. Martin Šenfeld, MBA

7. región Banská Bystrica- Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M.

8. región Spiš -Tatry- Ing. František Lešundák

9. región Šariš- MUDr. Peter Bizovský, MPH

10. región Košice- MUDr.Igor Pramuk, MPH, MHA

11. región Zemplín Šariš- MUDr. Eugen Lešo

 

Dozorná rada Asociácie nemocníc Slovenska v zložení:

 Ing. Daniela Pršebicová, MPH

Ing. Vladmír Lesník, MPH

Ing. Ľudmila Pohančeníková, MBA

Mgr. Viktor Dudáš

MUDr. Peter Belanský, MPH