Asociácia nemocníc Slovenska považuje dnešné stanovisko Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou za škandalózne.

V situácii, keď slovenské zdravotníctvo zúfalo potrebuje dodatočné finančné zdroje, spochybňovať nárok nemocníc na vládou prisľúbené prostriedky je zradou zdravotníckeho personálu a pacientov.

Nemocnice akútne potrebujú dodatočné finančné prostriedky určené najmä na úhradu zvýšených nákladov spojených so zákonom navýšených miezd, čiastočne na náklady spojené s infláciou a zvýšením cien liekov a ŠZM. Oprávnenosť týchto nárokov bola opätovne potvrdená zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, UHP a zdravotných poisťovní. Napriek tomu doposiaľ nedošlo k uzatvoreniu zmluvných podmienok plne pokrývajúcich oprávnené náklady členov ANS.

Asociácia nemocníc zároveň odmieta akékoľvek spochybňovanie legitimity jej riadne zvoleného vedenia. Súčasný prezident ANS, Marián Petko, bol do svojej funkcie zvolený v riadnych voľbách členmi ANS a opätovne potvrdený vo funkcii Radou ANS na jeseň 2022.

Považujeme za nepochopiteľné a zároveň za prekračovanie svojich právomocí, aby ÚDZS verejne útočil na organizáciu zastupujúcu viac ako 80 slovenských nemocníc. Vnímame tieto vyjadrenia ako snahu prekryť neschopnosť vedenia úradu, ktorý je symbolom krízy slovenského zdravotníctva. Aj preto ANS urýchlene podnikne právne kroky, aby zabránila ďalším takýmto neopodstatneným útokom.

 

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 81 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 28 000 zamestnancov. ANS je s viac ako 2000 ambulanciami najväčším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v ambulantnom sektore.)