Zdravotnícke asociácie a združenia, ktoré sú členmi AZZZ SR, považujú aktuálny návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2022 za nedostatočný.

Takto nastavený rozpočet neposkytuje stabilitu pre zdravotníckych pracovníkov, neumožňuje rozvoj sektora a prispieva k prehĺbeniu krízy v sektore. Navyše, je v absolútnom rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR schváleným v roku 2020.

Pre zabezpečenie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti je stabilné a predvídateľné financovanie nevyhnutné, zvlášť v krízovej situácii. Znižovaním platieb za poistencov štátu je však predložený návrh rozpočtu v rozpore s vyhlásením vlády, v ktorom deklaruje záujem zvyšovať kvalitu zdravotníctva v prospech pacientov.

„Za Asociáciu dopravnej zdravotnej služby považujeme návrh rozpočtu za nedostatočný. Aktuálny návrh nezohľadňuje ani len základné ekonomicky oprávnené náklady, ktoré budú navýšené v roku 2022,“ hovorí Ernest Caban, podpredseda asociácie.

Na problematické položky rozpočtu upozorňujú aj ďalšie zdravotnícke asociácie.

„Hoci materiál zahŕňa zvýšenie zdrojov na odmeňovanie, s navýšením zdrojov pre ambulantný sektor sa v oblasti odmeňovania zdravotníckych pracovníkov nepočíta,“ hovorí Marián Šoth, prezident Asociácie súkromných lekárov.

„Ambulantný sektor sa podobne ako celé zdravotníctvo ocitol v mimoriadne ťažkej situácii.  K problému podfinancovania sa v nasledujúcom roku 2022 pridá aj neúmerný nárast nákladov. Napriek tomu, že si uvedomujeme v akej situácií sa nachádzajú verejné financie, ambulantná sféra nie je schopná ďalej sanovať tento nedostatok. Najmä ambulancie zastúpené lekármi v dôchodkovom veku, ktoré tvoria veľkú časť ambulantného sektora s ohľadom na súčasnú situáciu oznamujú zatváranie svojich ambulancií bez náhrady. Vieme, že naše požiadavky sú oprávnené a preto  v záujme zachovania dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov aspoň na súčasnej úrovni z nich nemôžeme ustúpiť,“ hovorí  Jaroslava Orosová, prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov.

„V rozpočte na rok 2022 je naplánovaná „nereálna“ úspora vo výške 129 miliónov EUR na lieky, čo vedie po sčítaní jednotlivých zmenových politík k celkovému plánu zníženia rozpočtu na lieky vo výške 60 miliónov EUR na rok 2022 voči plánu očakávanej skutočnosti v roku 2021. To všetko v situácii, keď slovenskí pacienti majú dnes k dispozícii iba 22% z dostupných liekov na onkologické choroby (indikácie), ktoré odporúčajú európski odborníci a iba 28% z dostupnej liečby pre zriedkavé choroby,“ hovorí Branislav Budke zo Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR.

“Asociácia zdravotných poisťovní považuje rozpočet na rok 2022 za nedostatočný, predovšetkým z dôvodu nerealistického odhadu úsporných opatrení na úrovni 249 miliónov EUR, ktoré by však v prípade nenaplnenia mali byť kompenzované rezervou na úrovni 220 miliónov EUR a z dôvodu nedostatočného odhadu základnej bázy výdavkov, ktoré momentálne vyplývajú z očakávanej skutočnosti roku 2021. Už november nám ukázal, že je medzera medzi realitou a očakávaniami na úrovni minimálne 90 miliónov EUR. Túto sumu potvrdilo aj MF SR rozpustením časti prostriedkov viazaných v rámci platby za poistenca štátu. Predpokladáme, že december ukáže podobný rozdiel a celková skutočná hodnota výdavkov bude v porovnaní s očakávaniami MF SR vyššia o 150 až 180 miliónov EUR. Báza rozpočtu pre rok 2022 by preto mala byť automaticky navýšená minimálne o túto hodnotu. V opačnom prípade je potrebné rozpočet na rok 2022 vnímať aj s deficitom, ktorý sa prenášal z roku 2021 a to na spomínanej úrovni -150 až -180 miliónov EUR,” hovorí Michal Štofko z Asociácie zdravotných poisťovní SR.

„Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, najmä nemocnice, tak budú naďalej v situácii existenčného ohrozenia, nielen z dôvodu nedostatočného financovania, ale aj v dôsledku nedostatku zdravotníckeho personálu, zvyšujúceho sa rizika odchodu zdravotníkov už aj do okolitých štátov, ktoré navyšujú financie pre zdravotníctvo práve za účelom jeho stabilizácie. Situáciu navyše sťažuje výrazný nárast prevádzkových nákladov nielen v dôsledku energetickej krízy,“ uzatvára Igor Pramuk, viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska.